Monthly Archives: Styczeń 2018


Kurs przygotowawczy do egzaminów GCSE z Języka Polskiego


Informacja dla uczniów zdających egzamin GCSE w 2018r: GCSE – Speaking Test  (10-12 min). Egzaminy odbywają się w szkołach ucznia lub w siedzibie Polskiej Macierzy Szkolnej od marca do czerwca. O dacie egzaminu decyduje szkoła i powiadamia o tym kandydatów. Egzamin jest nagrywany. Prezentacja na dowolny temat i dyskusja z egzaminatorem na temat prezentacji (1.5 min […]

read more

Dofinansowanie


Z ogromną radością chcielibyśmy poinformować,  iż otrzymaliśmy wsparcie finansowe od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”  ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017r. Otrzymana kwota pokryła  częściowo wynajem pomieszczeń. Za tę pomoc w imieniu własnym i naszych Uczniów bardzo dziękujemy. Grono Pedagogiczne i Pracownicy

read more