Plan Lekcji


Plan dnia klasy I do V

10:00-10:40 10:40-10:45 10:45-11:30 11:30-11:40 11:40-12:10 12:10-13:00
Klasa I j.polski przerwa Zajęcia kreatywne przerwa j.polski przyroda / kultura
Klasa II do V j.polski przerwa j.polski / zajęcia kreatywne przerwa j.polski historia / geografia

Klasa I

Klasa I – mamy 5 i 6 lat , naszą wychowawczynią jest Pani Olga Miękus-Kapitańka . Jesteśmy już nieco starsi mamy więcej pracy niż w ubiegłym roku . Poznajemy i utrwalamy poznane literki ,staramy się samodzielnie czytać . Mamy wiele zajęć plastycznych . Chętnie rozmawiamy na temat polskich tradycji . Poznajemy przyrodę i otaczający nas świat .

Klasa III

KlasaIII – mamy 8-9 lat ,naszą wychowawczynią jest Pani Kamila Orszulak.Pracujemy nad gramatyką i ortografią. Czytamy i omawiamy lekturyszkolne. Poznajemy wydarzenia historyczne a także mapę Polski.

Klasa II

Klasa II- mamy 7-8 lat ,naszą wychowawczynią jest Pani Edyta Orzeł.
Pracujemy nad nauką czytania ze zrozumieniem. Uczymy się co to jest rzeczownik i czasownik . Kiedy piszemy Ch i samo h . Poznajemy miasta w Polscei ważne wydarzenia zwązane z Polską.

Klasy IV i V

Klasa IV i V- mamy 10-13 lat,naszą wychowawczynią jest Pani Aleksandra Lutka .Na zajęciach uczymy sie ortografii i gramatyki . Omawiamy lektury szkolne . Poznajemy wydarzenia z hitorii Polski.