Archives


Dofinansowanie


Z ogromną radością chcielibyśmy poinformować,  iż otrzymaliśmy wsparcie finansowe od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”  ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017r. Otrzymana kwota pokryła  częściowo wynajem pomieszczeń. Za tę pomoc w imieniu własnym i naszych Uczniów bardzo dziękujemy. Grono Pedagogiczne i Pracownicy

read more